Avgifter i Ekelunds Båtsällskap 2011
Medlemsavgift 750kr per år
Inträdesavgifter för ny medlem 2000kr
Boj/bryggplats för ny medlem 1000kr
Årshyra sommar & vinterplats för medlemmar 100kr/kvm
Sommarplats gästliggare 120kr/kvm
Vinterplats gästliggare 120kr/kvm
Minimihyra sommar & vinterplats för medlemmar 1400kr
Minimihyra sommarplats för gästliggare 1200kr
Minimihyra vinterplats för gästliggare 1200kr
Båthus 500kr
Skoter 800kr
Kanot 800kr
Frånvaro på arbetsdag 300kr
Iläggning (sommar) & upptagning (vinter) 500kr kontant per tillfälle
Kranavgift (får endast köras av utsedd kranförare) 200kr kontant per tillfälle
Bogsering 200kr kontant per tillfälle
Ej täckt båt (senast 15 november) 2000kr
Nyckeldeposition 500kr kontant
Dygnsavgift (Gäster) 50kr dygnet kontant
Sista inbetalningsdatum på fakturorna skall följas. Vid utebliven betalning förfaller rätten till båtplats.
Försäkringsbevis skall uppvisas för kassören vid varje sjösättning.
Vid köp av ny båt ska det ha inkommit en ansökan till hamnkapten innan.
Gästliggare skall efter 1 till 2 år i klubben ansöka om medlemskap. Beslut tas av styrelsen.

EKELUNDS BÅTSÄLLSKAP
EKELUNDSVÄGEN 24, 171 73 SOLNA
Tel 08-734 94 61 - PG: 438 09 89-6

Tillbaka