EKBS Styrelse

Styrelsen från och med 2011

Ordförande: Johnny Wassfeldt
Vice Ordförande: Kjell Olsson
Kassör: Carl-Giovanni Venner
Hamnkapten: Daniel Ekman
Vice Hamnkapten: Tord Johansson
Sekreterare: Johan Andersson
Ledamot: Mats Åhlfeldt
Ledamot: Habib YazdanianEKELUNDS BÅTSÄLLSKAP
EKELUNDSVÄGEN 24, 171 73 SOLNA
Tel 08-734 94 61 - PG: 438 09 89-6

Tillbaka