Meny:

 

_________

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar:

 

 


Fakta om Ekelunds båtsällskap - EKBS


EKBS finns på Solna-sidan av Ulvsundasjön, intill Pampas Marina.

EKBS har för närvarande ca 80 medlemmar, av vilka ca 50 har sin båt på varvet. Dessutom har vi ett antal gästliggare, som under begränsad tid, har förmånen att ha sina båtar hos oss.

 

EKBS bildades 1961. Flera av de nuvarande medlemmarna har varit verksamma i klubben sedan den startades. På varvet Ekelund har vi, förutom bryggorna och uppläggningsplatser, ett mindre och ett större klubbhus. Vi har också en verkstads- och förrådsbyggnad som medlemmarna kan utnyttja.

 

Sedan många år disponerar EKBS också en klubb-holme i skärgården. ”Portis”  (Portholmen), ligger en bit öster om Lindalssundet, ca 12 Nm från Vaxholm.

 

I EKBS är vi angelägna att odla en anda av gemenskap och trevnad. EKBS ska inte bara vara en ”parkeringsplats för båten”. Vi vill att medlemmar och gästliggare ska känna det viktigt att delta i våra gemensamma aktiviteter – arbetsinsatser på varvet och på ”Portis”, och i våra möten och övriga sammankomster.

 

_______________________________________

EKELUNDS BÅTSÄLLSKAP
EKELUNDSVÄGEN 24, 171 73 SOLNA
Tel 08-734 94 61 - PG: 438 09 89-6